mensaje
CAMFiC
Avís de Confidencialitat

Aquest correu electrònic pot contenir informació estrictament confidencial i és d'ús exclusiu del destinatari, queda prohibida a qualsevol altre persona la seva difusió, còpia, distribució, o l’ exercici de qualsevol acció relacionada al seu contingut. Si ha rebut aquest correu electrònic per error, si us plau contesti al remitent, i posteriorment esborri’l del seu sistema. Qualsevol altre ús o acció podria ser contrària a la llei. Gràcies per la seva col•laboració.

Aviso de Confidencialidad Este correo electrónico puede contener información estrictamente confidencial y es de uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida a cualquier otra persona su revelación, copia, distribución, o el ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido. Si ha recibido este correo electrónico por error, por favor conteste al remitente, y posteriormente proceda a borrarlo de su sistema. Cualquier otro uso o acción podría ser contraria a la ley. Gracias por su colaboración.